Trồng ra những loại hoa quả sạch đúng nghĩa, đáp ứng nhu cầu của thị trường và cho chính người thân trong gia đình.